Waar komen de gegevens in PC-Navigo vandaan?

De gegevens komen voornamelijk van de veertig verschillende vaarwegbeheerders die Europa kent. Ze zijn op veel plaatsen aangevuld met eigen waarnemingen, gegevens uit kaarten, boeken, gidsen en atlassen, gegevens van satellietfoto’s, metingen en waarnemingen van de vele duizenden gebruikers van PC-Navigo. Sinds enkele jaren worden ook de officiële Elektronische Navigatie Kaarten (ENC’s) gebruikt als bronmateriaal. Waar die ENC’s door de overheden kosteloos worden verspreid, worden de relevante elementen ervan (zoals oevercontouren en bouwwerken) integraal uit de ENC’s overgenomen.

Waar deugdelijke gegevens ontbreken of waar niet kan worden vastgesteld hoe deugdelijk de gegevens zijn, wordt een systematische vergelijking met satellietbeelden en luchtfoto’s gebruikt om te komen tot zo betrouwbaar mogelijke data.

De navigatiekaart-bestanden die vanaf 2007 in PC-Navigo beschikbaar zijn, worden als gevolg van Europese besluiten over River Information Services door de vaarwegbeheerders van de grotere vaarwegen beschikbaar gesteld. In Nederland ontwikkelt Rijkswaterstaat deze bestanden (zogenaamde Inland-ECDIS-ENC’s). Ook in een aantal andere Europese landen (Zwitserland, Oostenrijk, Tsjechië, de Donaustaten) worden de ENC’s gratis beschikbaar gesteld. NoorderSoft vult deze gegevens waar nodig aan met eigen kaartseries.

Winkelwagen