Uitgebreide Uitleg

Hoe werkt PC-Navigo

PC-Navigo is een gebruiksvriendelijk navigatiesysteem voor de binnenwateren van Europa. De geavanceerde routeplanner vindt voor u de snelste, kortste of meest toeristische route. Rekening houdend met uw persoonlijke voorkeuren, bedieningstijden van sluizen en bruggen, eventuele stremmingen en afmetingen van uw schip vertelt PC-Navigo nauwkeurig hoe u het beste van A naar B kunt varen.

De aanwezige digitale kaarten van de binnenwateren zijn vectorkaarten in Inland ECDIS-formaat, dat wil zeggen dat alle kaarten eindeloos kunnen worden gemanipuleerd en/of uitvergroot zonder dat ze aan scherpte verliezen. De gebruikte kaarten zijn beschikbaar gesteld door de nationale vaarwegbeheerders eventueel aangevuld met door PC-Navigo ontwikkelde en vervaardigde kaarten. Met behulp van die kaarten en een GPS en/of AIS kan volledig op PC-Navigo worden genavigeerd. Binnenwaterkaarten zijn inmiddels beschikbaar voor alle rivieren en kanalen van Nederland, België, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en alle Donauoeverstaten.

De gegevens voor de routeplanning zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verzameld en worden geregeld gecontroleerd en vergeleken met alle beschikbare bronnen, zoals die van Rijkswaterstaat, de WSA’s, en de Diensten voor de Scheepvaart. Toch kunnen er fouten en onjuistheden in de bestanden geslopen zijn. De gebruiker blijft zelf verantwoordelijk voor een veilige vaart.

GPS Navigatie zonder routeplanning

Basisgegevens van uw schip
Indien u met uw schip voor de eerste keer een route gaat plannen dient u eenmalig de gegevens van uw boot in te voeren. Ook dient u in te voeren welk type boot u vaart en de afmetingen, de lengte, de breedte, de doorvaarthoogte en uw diepgang. Eventueel kunt u voorkeuren invullen voor wel of niet varen over zee, maximaal aantal vaaruren per dag etc. Deze gegevens zijn de basis voor de planning software.

Het plannen van een route
Voor het plannen van een route volstaat het uw vertrekplaats, uw bestemming en het moment van vertrek op te geven. Direct hierna zal PC-Navigo de vaarroute berekenen. Indien een door u gevraagde route niet kan worden gevaren met uw schip wordt dit gemeld. U kunt nog kiezen voor de snelste, kortste, optimale of toeristische vaarroute. Bij een stremming op de route is het mogelijk een alternatief te laten berekenen. Indien u wilt kunt u ook “Via” plaatsen of te “vermijden” plaatsen toevoegen. Hiermee kunt u routes via een bepaalde plaats laten lopen of zelf een omleiding creëren.

Het varen met een route
Indien u een route heeft gepland kunt u PC-Navigo in de vaarmodus zetten. Als u werkt met een GPS ontvanger wordt uw eigen schip getoond in het midden van de kaart; in een apart deelscherm verschijnen de details van uw route, zoals kanalen, markeringspunten, bruggen en sluizen. Per brug of sluis verschijnen voordat u het object nadert de gegevens van de betreffende brug of sluis in beeld, compleet met doorvaarthoogte, bedieningstijden, telefoonnummers, marifoonkanalen etc. Ook deze zogenaamde pictogrammenlijst schuift door als u het punt passeert. Hierdoor weet u altijd exact van te voren de gegevens van het te passeren object. De gegevens van de vaarweg verschijnen ook in beeld zoals maximumvaarsnelheid, maximale afmetingen, diepgang, marifoonkanaal etc. Indien u sneller vaart dan verwacht zal PC-Navigo regelmatig uw verwachte aankomsttijd bijstellen.

AIS

PC-Navigo kan ook worden aangesloten op een AIS-transponder, een zender die veel moderne schepen voeren om hun positie aan anderen kenbaar te maken. Het AIS-signaal kan de exacte positie van andere schepen zichtbaar maken in de kaart. De AIS geeft in dat geval ook informatie over de naam, koers en vaarsnelheid van het andere schip.

Routes opslaan en meenemen

Routes kunt thuis op uw gemak gaan plannen en eenmaal  complete routes kunt u opslaan of meenemen naar een andere  computer waarop ook PC-Navigo is geïnstalleerd. Geplande routes  kunnen worden opgeslagen en later opnieuw worden geopend. Als  U een route opent, worden alle aspecten van die route weer geldig,  dus ook de oorspronkelijke vertrekdatum, de opgegeven tijden en  de vertrekplaats en bestemming. U kunt deze desgewenst  aanpassen of wijzigen, gewoon door ze opnieuw te bepalen in de  betreffende menuschermen.

Stremmingen ophalen via Internet

PC-Navigo houdt rekening met eventuele stremmingen op de door u te maken route. Deze stremmingen komen vanaf de officiële gegevens van de diverse overheden en zijn altijd gratis beschikbaar. De lijst van stremmingen wordt dagelijks geactualiseerd. Deze lijst kunt u downloaden zodat u dagelijks over de meest actuele informatie beschikt. Hiervoor heeft u wel een internetverbinding nodig. Voor het gebruiken van PC Navigo zélf tijdens het varen heeft u geen internetverbinding nodig.

Routes exporteren naar Google Earth

PC-Navigo biedt de mogelijkheid om routes te exporteren naar het *.kml dataformaat van Google-Earth. Daardoor is het mogelijk om het verloop van een route (inclusief de tijdstippen van de geplande passage bij ieder object) te tonen op de satellietfoto’s van Google Earth of andere programma’s die *.kml-bestanden kunnen lezen. Omdat dit formaat ook voor iedere andere Google-Earth-gebruiker bruikbaar is, kan de route dus ook – bijvoorbeeld als bijlage bij een email – worden toegezonden aan anderen, die dan tot in zeer groot detail het vaarplan van het schip kunnen volgen.

Winkelwagen