ENC Kaarten

PC-Navigo maakt voor de navigatiekaarten gebruik van de internationale kaartstandaard voor de binnenwateren, de zogenaamde “Inland ECDIS” standaard. De kaarten in deze standaard worden “ENC” genoemd, dat staat voor Electronic Navigation Chart (Elektronische Navigatie Kaart). Deze kaarten worden door alle professionele kaartviewers gebruikt, in de beroepsvaart, maar evengoed in de watersport. De kaarten zijn vectorkaarten, hetgeen betekent dat de kaarten door de computer punt voor punt en lijn voor lijn worden getekend uit grote geodatabestanden.
Daardoor zijn de kaartbeelden “intelligent” en interactief. Zo kan men het kaartbeeld laten draaien zonder dat de tekstlabels ondersteboven komen te staan. Daarvan wordt gebruik gemaakt door het kaartscherm steeds aan te passen aan de koers van het schip (de zogenaamde koers-boven functie). Ook kan een kaartbeeld in de “schemer” of “nachtstand” worden omgeschakeld. Daarbij worden de kleuren en de helderheid van het scherm gedimd om niet te storen als men in het donker op zicht vaart (antiverblinding).

Ook kunnen de kleuren van de dieptegebieden aangepast worden aan de diepgang van het schip: wit is veilig water en naarmate het water donkerder kleurt, neemt de speling onder de kiel af. Dit effect kan per schip worden gebruikt: zo wordt het kaartbeeld letterlijk aan de scheepsafmetingen aangepast.

PC-Navigo is van oorsprong een RoutePlanner voor de Binnenwateren van West-Europa. Naast alle standaardfuncties voor de reisplanning bevat PC-Navigo sinds geruime tijd ook een z.g. Inland-ECDIS kaartviewer of ENC-viewer. Hoewel in de planningmodus van PC-Navigo overzichtskaarten van de waterwegen opgenomen zijn, is er een groot verschil tussen de echte navigatie-kaarten, die met behulp van de ENC-viewer in PC-Navigo toegankelijk worden, en de reisplanner-kaarten in de planningsmodus. Reisplanning is bedoeld om over een groot gebied informatie te geven over de vraag, of een schip zich daar kan begeven.

Zodra men echter met behulp van de reisplanner wil gaan varen, moet van een klein gebied een grote detaillering weergegeven worden: de voor de navigatie belangrijke zaken (boeien, bakens, ondiepten) moeten met  nauwkeurigheid in beeld gebracht worden, zodat voor de schipper een veilige vaart gecreëerd kan worden.
 
PC-Navigo haalt niet alle informatie van de kaart. Zaken als afmetingen van bruggen en sluizen, communicatiekanalen, bedieningstijden, namen van steden en dorpen, jachthavens en allerlei andere voorzieningen komen in PC-Navigo schematisch (grafisch) in beeld, rechtstreeks vanuit de bestanden met vaarwegkenmerken. In de schermen naast de kaart wordt de route als doorgaande schematische lijn afgebeeld en alle bruggen, sluizen, kades, havens en andere objecten kunnen worden doorlopen. Als ze geselecteerd zijn, worden alle bijbehorende details in beeld gebracht. De bron-gegevens voor deze weergave zijn dus niet de kaarten, maar de eigen vaarwegbestanden van NoorderSoft.

Ook de schematische weergave van de route (de rode lijn in de kaart) komt uit andere bronnen dan de kaartcellen. Dat is ook de reden, dat de stippellijn soms niet precies in, maar een beetje naast het vaarwater ligt. Omdat de stippellijn niet bedoeld is als indicatie van de plaats waar het schip zich in het vaarwater moet bevinden, maar veeleer als een indicatie van in welk vaarwater de route verder gaat, mag de lijn ook nimmer als precieze aanduiding van de plaats in de vaargeul worden geduid.

Winkelwagen