Houdt PC-Navigo rekening met zaken als stroming, oponthoud bij sluizen en drukte?

Ja, de voortgang van het schip wordt berekend met de factoren: vaarsnelheid/kruissnelheid van het schip, eventuele geldende maximum snelheden op delen van de route, effecten van stroomrichting en -snelheid, de schuttijd van sluizen, de gemiddelde wachttijd bij sluizen en de bedieningsregimes van bruggen en sluizen die voor het schip bediend moeten worden. Als een schip onder een gesloten beweegbare brug door kan varen wordt niet gekeken naar de bedieningstijd, als de brug geopend moet worden wél. Drukte op het vaarwater wordt als gemiddelde meegewogen: de gebruiker kan zelf een grotere of kleinere drukte ingeven, waarmee dan in de berekeningen rekening wordt gehouden.

Winkelwagen